ⓘ توسیگل

                                     

ⓘ توسیگل

قطره توسیگل حاوی عصاره آویشن Thymus vulgaris به میزان ۵۰ میلی‌گرم و اسانس انیسون ستاره‌ای IIIicium verum به میزان ۲۵۰ میلی‌گرم در هر ۵ میلی لیتر فرآورده معادل ۴/۵ میلی‌گرم ترکیبات فنلی می‌باشد.

                                     

1. عوارض جانبی

تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشا مخاطی گردد. به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واکنش‌های آلرژیک درماتیت تماسی در افراد حساس وجود دارد.