ⓘ شیرافزا

                                     

ⓘ شیرافزا

آنتول anethole موجود در شیرافزا احتمالاً به‌عنوان آنتاگونیست رقابتی دوپامین عمل کرده دوپامین در هیپوفیز موجب وقفه ترشح پرولاکتین می‌گردد و موجب افزایش ترشح‌شیر می‌شود. قطره شیرافزا باداشتن اثرات ضداسپاسم بر روی عضلات صاف موجب تسهیل خروج گازها از معده شده در نتیجه سبب برطرف شدن‌اختلالات گوارشی و آرامش طفل می‌گردد.

                                     

1. اجزاء فرآورده

قطره شیرافزا از عصاره هیدروالکلی گیاهان زیر تهیه شده‌است:

۱. دانه رازیانه۵۰٪

Foeniculum vulgare

۲. دانه زیره سبز۲۰٪

Cuminum cyminum

۳. دانه شنبلیله۲۰٪

Trigonella foenum - graecum

۴. اندام هوایی شوید۱۰٪