ⓘ گارلی کاپ

                                     

ⓘ گارلی کاپ

سیر دارای اثر کم کننده کلسترول خون است که این اثر به‌خوبی در مطالعات روی حیوانات و روی بیماران مبتلا به فشارخون بالا به اثبات رسیده‌است. این اثر مربوط به ماده دی الیل دی سولفید که حاصل تجزیه الیسین است می‌باشد ۲.کاهش چربیهای خون و نسوج در مطالعاتی که روی حیوانات تحت درمان با رژیم غذائی محتوی پودر سیر یا روغن سیر و یا الیسین انجام گرفته به‌خوبی ثابت گردیده‌است ۱.آثار مفید سیر در انسان عبارتند از کاهش کلسترول و تری گلیسیریدهای سرم و لیپوپروتئین‌های با چگالی کم LDL و افزایش میزان HDL ۱.مکانیسم اثر آن شامل وقفه سنتز لیپید و افزایش دفع استرول‌های اسیدی و بازی است ۶. مهمترین ارزش سیر در پیشگیری ودرمان بیماری قلبی عروقی اثر ضد تصلب شرائین آن می‌باشد.کاهش قند خون و افزایش غلظت انسولین درخون متعاقب مصرف الیل پروپیل – دی سولفید گزارش شده‌است. در یک مطالعه بالینی روی مبتلایان به فشار خون تعداد ۴۷ نفر بیماران غیر بستری با هیپرتانسیون ملایم به میزان ۶۰۰ میلی گرم پودر سیر یا پلاسبو به مدت ۱۲ هفته تحت درمان قرارگرفتند. بعد از ۸ هفته فشارخون به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.