ⓘ گارلت

                                     

ⓘ گارلت

سیر دارای اثر کم کننده کلسترول خون است که این اثر بخوبی در مطالعات روی حیوانات و روی بیماران مبتلا به فشارخون بالا به اثبات رسیده‌است. این اثر مربوط به ماده دی الیل دی سولفید که حاصل تجزیه الیسین است می‌باشد ۲.کاهش چربیهای خون و نسوج در مطالعاتی که روی حیوانات تحت درمان با رژیم غذائی محتوی پودر سیر یا روغن سیرویاالیسین انجام گرفته بخوبی ثابت گردیده‌است ۱.آثارمفیدسیر در انسان عبارتند از کاهش کلسترول و تری گلیسیریدهای سرم و لیپوپروتئین‌های با چگالی کم LDL و افزایش میزان HDL ۱.مکانیسم اثر آن شامل وقفه سنتز لیپید و افزایش دفع استرول‌های اسیدی و بازی است ۶. مهمترین ارزش سیر درپیشگیری ودرمان بیماری قلبی عروقی اثر ضد تصلب شرائین آن می‌باشد.کاهش قند خون و افزایش غلظت انسولین درخون متعاقب مصرف الیل پروپیل – دی سولفید گزارش شده‌است. در یک مطالعه بالینی روی مبتلایان به فشار خون تعداد ۴۷ نفر بیماران غیر بستری با هیپرتانسیون ملایم به میزان ۶۰۰ میلی گرم پودر سیر یا پلاسبو به مدت ۱۲ هفته تحت درمان قرارگرفتند. بعد از ۸ هفته فشارخون به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

                                     

1. پانویس

References: ۱.Fugiita.H et al ; Antiinflammatory effect of glycyrrhizinic acid: Pharmacometrics ۱۹۸۰ ; ۱۹:۴۸۱ - ۴. ۲.Mitscher LA et.al ; Antimicrobial agents from higher Plants. Antimicrobial isoflavanoids and related Substances from Glycyrrhiza glabra. JNat.Prod. ۱۹۸۰ ; ۴۳:۲۵۹-۶۹. ۳.Kimura Y et.al ; Effects of chalcones isolated from Licorice roots on Leukotriene biosynthesis in humen polymorphonuclear neutrophils.Phyeotherapy Res ۱۹۸۸:۲;۱۴۰-۵. ۴.Inque H.et.al ; Pharmacological activities of glycerrhetinic acid derivatives:Analgesic and anti-type IV allergic effects.Chem Pharm Bull. ۱۹۸۷ ; ۳۵:۳۸۸۸-۹۳. ۵.Pomperi R.et.al ; Antiviral activity of glycyrrhizic acid.Experientia ۱۹۸۰ ; ۳۶: ۳۰۴. ۶.Martindale ۳۴; The Complete Drug Reference ۲۰۰۵; vol ۲. p. ۱۲۷۰

                                     

2. منبع

  • بروشور شرکت داروسازی گلدارو
  • داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها همراه با داروهای گیاهی و داروهای هلال احمر، تألیف: دکترمصطفی صابر، چاپ هفتم، صفحه:۲۷۰