ⓘ گارسین

                                     

ⓘ گارسین

سیر دارای اثر کم‌کننده کلسترول خون است که این اثر بخوبی در مطالعات روی حیوانات و روی بیماران مبتلا به فشارخون بالا به اثبات رسیده‌است. این اثر مربوط به ماده دی الیل دی سولفید که حاصل تجزیه الیسین است می‌باشد ۲. کاهش چربیهای خون و نسوج در مطالعاتی که روی حیوانات تحت درمان با رژیم غذائی محتوی پودر سیر یا روغن سیرویاالیسین انجام گرفته بخوبی ثابت گردیده‌است ۱. آثارمفیدسیر در انسان عبارتند از کاهش کلسترول و تری گلیسیریدهای سرم و لیپوپروتئین‌های با چگالی کم LDL و افزایش میزان HDL ۱. مکانیسم اثر آن شامل وقفه سنتز لیپید و افزایش دفع استرول‌های اسیدی و بازی است ۶. مهمترین ارزش سیر درپیشگیری ودرمان بیماری قلبی عروقی اثر ضد تصلب شرائین آن می‌باشد. کاهش قند خون و افزایش غلظت انسولین درخون متعاقب مصرف الیل پروپیل – دی سولفید گزارش شده‌است. در یک مطالعه بالینی روی مبتلایان به فشار خون تعداد ۴۷ نفر بیماران غیر بستری با هیپرتانسیون ملایم به میزان ۶۰۰ میلی‌گرم پودر سیر یا پلاسبو به مدت ۱۲ هفته تحت درمان قرارگرفتند. بعد از ۸ هفته فشارخون به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

                                     

1. دستور مصرف

در بزرگسالان روزی سه نوبت هر نوبت ۱ قرص باکمی آب میل شود. موارد منع مصرف ونکات قابل توصیه: بعلت آثار فارماکولوژیک مشخص سیر، مقادیر درمانی آن ممکنست هیپوگلیسمی و درمانهای ضد انعقادی را تشدید نماید.

                                     

2. پانویس

References: 1.Fugiita.H et al ; Antiinflammatory effect of glycyrrhizinic acid: Pharmacometrics 1980 ; ۱۹:۴۸۱–۴. 2.Mitscher LA et.al ; Antimicrobial agents from higher Plants. Antimicrobial isoflavanoids and related Substances from Glycyrrhiza glabra. JNat.Prod. ۱۹۸۰ ; ۴۳:۲۵۹–۶۹. 3.Kimura Y et.al ; Effects of chalcones isolated from Licorice roots on Leukotriene biosynthesis in humen polymorphonuclear neutrophils.Phyeotherapy Res 1988:۲;۱۴۰–۵. 4.Inque H.et.al ; Pharmacological activities of glycerrhetinic acid derivatives:Analgesic and anti-type IV allergic effects.Chem Pharm Bull. ۱۹۸۷ ; ۳۵:۳۸۸۸–۹۳. 5.Pomperi R.et.al ; Antiviral activity of glycyrrhizic acid.Experientia 1980 ; ۳۶: ۳۰۴. 6.Martindale 34; The Complete Drug Reference 2005; vol 2. p. ۱۲۷۰.