ⓘ پروستاتان

                                     

ⓘ پروستاتان

قطره پروستاتان از عصاره هیدروالکلی گیاهان زیر تشکیل شده است:

ریشه گزنه ۲۰٪ Urtica dioica

اندام هوایی گزنه ۱۰٪ Urtica dioica

تخم کدوی بدون پوست ۲۰٪ Cucurbita pepo

گل بابونه ۲۰٪ Matricaria chamomilla

میوه خارخاسک ۲۰٪ Tribulus terrestris

میوه انیسون ۱۰٪

                                     

1. مکانیسم اثر

در این دارو سیتوسترول نوعی استروئید با مهار آنزیم ۵- آلفاـ ردوکتاز باعث کاهش دی هیدروتستوسترون DHT و کاهش رشد غده پروستات می‌شود. ایزولکتین موجود در گزنه با اتصال به گیرنده‌های تستوسترون در پروستات و مهار رقابتی آن باعث مهار هیپرپلازی پروستات می‌شود. هم‌چنین اجزاء آن اثر ضدالتهاب و کاهنده تون عضلات صاف دارد.