ⓘ زردینه (گیاه)

                                     

ⓘ زردینه (گیاه)

زردینه ، توق ، مستک از علف‌های هرز است)

گیاهی است یکساله با میوه‌های خاردار که توسط بذر تکثیر می‌شود. این گیاه از سرده زردان Xanthium است.

توق علف هرز رایجی در کشتزارها است و دگرآسیبی آللوپاتی بالایی دارد.

توق ماده Hydroquinone تولید می‌کند که باعث نفری و تورم کبد در دام می‌شود.

توق از علفهای هرز مزارع توتون، چغندرقند، پنبه، ذرت، گندم، جو، نیشکر، باغهای میوه، سبزی وصیفی واراضی بایر است.

روشهای کنترل:

برای مبارزه با توق در مزارع سویا می‌توان از بنتازون به میزان۳لیتر در هکتار بعد از۲–۳برگی شدن سویا استفاده کرد.