ⓘ خورنال

                                     

ⓘ خورنال

خورنال گونه‌ای از علف است از تیره گندمیان از جنس خورنال‌ها.

خورنال علفی است چمنی، انبوه و کلاف مانند و مخصوص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است که پراکندگی جغرافیایی آن زیاد می‌باشد. این گیاه با آب و هوای مختلف تطابق دارد ولی در مقابل سرما حساس می‌باشد و کیفیت خوش‌خوراکی آن خوب است و به علت جوانه زدن آسان و رشد سریع در مقابل چرای مفرط مقاوم است.

گونه‌های مختلف این گیاه که شتر از آنها تغذیه می‌کند عبارت‌اند از C.Bifiorus و C.Ciliaris و C.Setigerus و C.Citearis. این گیاه در مناطق خیلی گرم ایران از خوزستان تا بلوچستان دیده می‌شود. در خوزستان و جنوب فارس گونه C.Ciliaris فقط در دامنه‌های سنگلاخی و صخره‌ای تا ارتفاعات ۸۰۰ متر دیده می‌شود. در حالی که در بلوچستان به طور فراوان به صورت توده هائی در زمین‌های مسطح شنی یافت می‌گردد. این گیاه مناسب‌ترین گونه جهت احداث مراتع مصنوعی دائمی آبیاری شده یا بدون آبیاری در جنوب ایران بویژه بلوچستان و نواحی گرم خوزستان و فارس، که کمتر از ۲۵۰ میلیمتر بارندگی دارد، می‌باشد.

                                     

1. منابع

  • به نقل از مقاله گیاهان مرتعی مورد استفاده شتر تألیف دکتر احسان مقدس ، از انتشارات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، سال ۱۳۷۴ تهران
  • Wikipedia contributors, "Cenchrus ciliaris," Wikipedia, The Free Encyclopedia, accessed February ۱۹، ۲۰۰۸.